Σκοπός της πρακτικής άσκησης είναι η προετοιμασία και η εξοικείωση του διδασκόμενου στους χώρους της ακτινοδιαγνωστικής και ακτινοθεραπείας, να θέσει σε εφαρμογή τις θεωρητικές και  πρακτικές γνώσεις που έχει αποκομίσει πριν την επαγγελματική κατάρτιση  καθώς επίσης και η ολοκλήρωση των γνώσεων σε τεχνικές, διεργασίες και διαδικασίες που έχει διδαχθεί.

 Mε την ενεργό συμμετοχή των φοιτητών σε όλες τις εργασίες του τμήματος σαν ισότιμα μέλη τους δίδεται η ευκαιρία να ελέγξουν γνώσεις, ικανότητες και χαρακτήρα πριν την έναρξη της επαγγελματικής τους δραστηριότητας καθώς και να γνωρίσουν άλλους ενδιαφέροντες τομείς που δεν τους δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσουν κατά την διάρκεια των σπουδών τους.

Αυτό επιτυγχάνεται με την παρακολούθηση και συμμετοχή στις εργασίες (5 ημέρες την εβδομάδα, 7 ώρες ημερησίως, για 6 μήνες) ενός σύγχρονου ακτινολογικού εργαστηρίου Δημόσιου Νοσοκομείου, Ιδιωτικής Κλινικής και Μεγάλου Διαγνωστικού Κέντρου.