Σκοπός:

Η εξοικείωση του φοιτητή με τον κλινικό χώρο ενός ακτινολογικού εργαστηρίου όπου θα του παρέχει εξειδικευμένες πληροφορίες, γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, στην πρώτη του επαφή με το επάγγελμα του Τεχνολόγου Ακτινολόγου. Η εφαρμογή όλων βασικών και ειδικών ακτινολογικών προβολών στην επεμβατική ακτινολογία (π.χ Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής, Αγγειογραφία, Αγγειοπλαστική με stent και   μπαλόνι,   Σπονδυλοπλαστική κ.λ.π).

Περιγραφή:

Η κλινική άσκηση πραγματοποιείται στις αίθουσες εργαστηρίων Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και στα Κρατικά και Ιδιωτικά  Ακτινολογικά Εργαστήρια. Κατά τη διάρκεια αυτής της  εκπαίδευσης, ο φοιτητής της Ακτινοδιαγνωτικής – Ακτινοθεραπείας, με βάση τις θεωρητικές του γνώσεις θα ασκείται στην εφαρμογή των μεθόδων, τεχνικών και διεργασιών της ακτινογραφικής επιστήμης και συγκεκριμένα:

  • Στην εξοικείωση του με τα ακτινολογικά μηχανήματα του εργαστηρίου
  • Στην εφαρμογή κανονισμών ακτινοπροστασίας και την χρήση ακτινοπροστατευτικών μέσων κατά την ακτινογράφηση
  • Στην προετοιμασία ασθενών πριν την ακτινολογική εξέταση
  • Στην εφαρμογή των βασικών και ειδικών προβολών στην επεμβατική ακτινολογία