Εισαγωγική επισκόπηση του πεδίου της ανθρώπινης νευροψυχολογίας. Το μάθημα κινείται κυρίως σε δυο άξονες διερεύνησης: α) Πώς διάφορες γνωστικές και συμπεριφορικές εκφράσεις συνδέονται με την εγκεφαλική λειτουργία, και β) Πώς οι εγκεφαλικές διαταραχές επιδρούν στη σκέψη και συμπεριφορά. Συγκεκριμένα θέματα περιλαμβάνουν λειτουργική νευροανατομία, μεθόδους έρευνας, πλαγίωση, σωματοαίσθηση, κινητικό έλεγχο και διαταραχές, γλώσσα, μνήμη και αμνησία, οπτικοχωρικές επεξεργασίες, προσοχή και εκτελεστικές λειτουργίες.