Σκοπός του μαθήματος είναι να εμπλέξει τους/τις φοιτητές/τριες στη μελέτη του θέματος της λογοτεχνίας σε συνάρτηση με την παιδική λογοτεχνία και τα είδη της.  Θα προσφέρει θεωρητικές και βιωματικές ευκαιρίες γνωριμίας με λογοτεχνικά έργα και τους δημιουργούς τους, την ανάλυση των διαφόρων έργων καθώς και την παραγωγή λογοτεχνικών ειδών.

 • Η έννοια «λογοτεχνία» και τα είδη της (π.χ. παιδική).
 • Το παραμύθι, η ποίηση, το θέατρο, το πεζογράφημα κτλ, ως εκφράσεις λογοτεχνικές καθώς και ως μέρος της παιδικής λογοτεχνίας.
 • Εξέταση με αναλυτική προσέγγιση δειγμάτων παιδικής λογοτεχνίας από τα διάφορα είδη της (παγκόσμια, ελληνική και κυπριακή).
 • Ιστορία της παγκόσμιας, της ελληνικής και της κυπριακής λογοτεχνίας και παιδικής λογοτεχνίας.
 • Γνωριμία και επαφή με λογοτέχνες παιδικής λογοτεχνίας και των έργων τους (Κύπριοι, Έλληνες, διεθνείς).
 • Παραγωγή λογοτεχνικού λόγου:
  • «Δημιουργικό γράψιμο» με τη συγγραφή μικρών ιστοριών, παραμυθιών, κειμένων κουκλοθέατρου, ποιημάτων.
  • Εισαγωγή σε τεχνικές αφήγησης.
  • Μετατροπή πεζού λογοτεχνικού κειμένου σε κείμενο για θέατρο, κειμένου μυθολογίας σε σενάριο για κινούμενα σχέδια και κείμενο για μαριονέτες.