Το μάθημα έχει σκοπό την εισαγωγή των φοιτητών/τριών στην κριτική μελέτη της ιστορικής πορείας των εικαστικών τεχνών στην εκπαίδευση και στην καλύτερη κατανόηση του κοινωνικού, οικονομικού και πολιτισμικού πλαισίου το οποίο επηρεάζει και διαφοροποιεί τόσο τη φιλοσοφία αλλά και τις πρακτικές εφαρμογές της ένταξης των εικαστικών τεχνών στην εκπαίδευση. Επίσης, σκοπεύει στην κριτική αξιολόγηση των τρόπων με τους οποίους εντάσσονται οι εικαστικές τέχνες στο Κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα, με βάση τη συγκριτική ανάλυση της ιστορικής πορείας των εικαστικών τεχνών στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ευρώπης, Αμερικής και Κύπρου.