Το μάθημα εστιάζει στις σύγχρονες προκλήσεις για τους σημερινούς ηγέτες με δεδομένο ότι το στυλ ηγεσίας «διατάσσω και ελέγχω» έχει παρέλθει εξαιτίας της παρουσίας ενός εκπαιδευμένου και απαιτητικού εργατικού δυναμικού. Επομένως η έμφαση δίνεται στην προσέγγιση «οικοδόμηση/χτίσιμο/συγκρότηση ομάδων». Αν και η προσέγγιση έχει θεωρητική βάση, ωστόσο είναι κυρίως πρακτική, καθώς προσκλήσεις της σύγχρονης εργασιακής ζωής μελετώνται εξονυχιστικά και εφαρμόσιμες λύσεις αναζητούνται. Οι φοιτητές εκτίθενται στην πραγματικότητα όπου χωρίς μια καλή ομάδα δεν υπάρχει ηγέτης και αντίστροφα. Το μάθημα παρέχει αφενός κατανόηση σε πρακτικό επίπεδο του σύγχρονου περιβάλλοντος των επιχειρήσεων και αφετέρου τις δεξιότητες που χρειάζεται ένας σύγχρονος ηγέτης προκειμένου να διοικήσει αποτελεσματικά και να υπερβεί τις δυσκολίες της εποχής.