Οι επιχειρούμενες κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές επηρεάζουν άλλες σε μεγαλύτερο και άλλες σε μικρότερο βαθμό το εκπαιδευτικό σύστημα μιας χώρας, αφού το εκπαιδευτικό σύστημα είναι αντανάκλαση του κοινωνικού και ταυτόχρονα είναι ο κύριος μοχλός διατήρησης και ανανέωσής του. Σ’ αυτό το μεταβαλλόμενο περιβάλλον η εκπαίδευση προσπαθεί να εκπληρώσει την αποστολή της για αποτελεσματική λειτουργία των σχολικών μονάδων με την εισαγωγή καινοτομιών και αλλαγών. Το μάθημα στοχεύει στη μελέτη των διαδικασιών, των σημαντικών παραμέτρων και των αποτελεσμάτων κατά την εισαγωγή καινοτομιών και αλλαγών στην εκπαίδευση.