Το μάθημα στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών/τριών στον πειραματισμό με διαφορετικά υλικά, καθώς και στην εμπλοκή τους σε μια διαλογική συζήτηση σχετικά με τον τρισδιάστατο τρόπο σκέψης. Επιπρόσθετα, το μάθημα στοχεύει στην ανάπτυξη της εννοιολογικής και πρακτικής κατανόησης των τρόπων με των οποίων οι τρισδιάστατες μορφές λειτουργούν στο χώρο. Πρόκειται για πρακτικό μάθημα σε στούντιο, το οποίο μελετά τις βασικές αρχές και στοιχεία των τρισδιάστατων πρακτικών χρησιμοποιώντας ποικίλα υλικά. Έχει σχεδιαστεί για να επεκτείνει την κατανόηση των φοιτητών/τριών σε σχέση με τη θεωρία του σχεδιασμού, όπως αυτή σχετίζεται με τις τρισδιάστατες μορφές, ενώ παράλληλα προωθεί την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης.