Σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει την ευκαιρία στους/στις φοιτητές/τριες να αναπτύξουν περαιτέρω τις δεξιότητες και να διερευνήσουν τις γνώσεις τους σε μια ποικιλία λογισμικών γραφικού σχεδιασμού, αλλά κυρίως του Adobe Suit. Μέσα από μια σειρά εργασιών και αναθέσεων, οι φοιτητές/τριες αναμένεται να είναι σε θέση να  πειραματίζονται με την επεξεργασία των εικόνων και να διερευνούν τρόπους παραγωγής γραφικών υψηλής ποιότητας, χρησιμοποιώντας μια ποικιλία λογισμικών σχεδιασμού. Επιπλέον, θα έχουν την ευκαιρία να μελετήσουν πειραματικές τεχνικές βίντεο καθώς και το συνδυασμό ακίνητων και κινούμενων εικόνων.