Ο στόχος του μαθήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές την ευκαιρία να μελετήσουν τα βασικά στοιχεία, έννοιες και τεχνικές οικονομικές ανάλυσης στον τομέα του πετρελαίου και φυσικού αερίου. Επιπλέον οι τεχνικές για μελέτη της πλήρους οικονομικής αξιολόγησης έργων που σχετίζονται με την εξόρυξη του Πετρέλαιου και φυσικού αερίου θα εξεταστούν.