Στο μάθημα αυτό, θα αναλυθούν έννοιες και θεσμοί του εμπράγματου δικαίου καθώς και τα εμπράγματα δικαιώματα. Έπειτα από μία γενική εισαγωγή στον κλάδο του εμπραγμάτου δικαίου, θα εξετασθούν διάφορα ζητήματα που άπτονται των εμπραγμάτων δικαιωμάτων, όπως: η νομική φύση τους, οι διακρίσεις τους, η σύσταση, η απώλεια και η προστασία τους. Οι φοιτητές θα μελετήσουν την έννοια και τα λοιπά στοιχεία του πράγματος, αλλά και την λειτουργία της εμπράγματης δικαιοπραξίας. Επίσης, θα αναλυθούν με θεωρητικό και με πρακτικό τρόπο: η κατοχή, η νομή, η κυριότητα, οι δουλείες και η εμπράγματη ασφάλεια. Συν τοις άλλοις, ειδικότερα και επίκαιρα ζητήματα θα μας απασχολήσουν στη διάρκεια των μαθημάτων, όπως το δίκαιο του κτηματολογίου και η οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία.