ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑΑΝΑΠΤΥΧΘΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΘΟΥΝ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΝΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.