Το μάθημα παρέχει στους φοιτητές τις βασικές γνώσεις για κατανόηση επεξεργασίας δεδομένων στον κόσμο των επιχειρήσεων. Παρουσιάζει μία σύγχρονη οπτική των θεμελιωδών εννοιών και διδάσκει ορολογία και θεωρία υπολογιστών. Συζητούνται και αναλύονται όροι όπως «τεχνικός εξοπλισμός και λογισμικό υπολογιστών», «πληροφοριακά συστήματα» και  «γλώσσες πληροφορικής». Οι φοιτητές εξοικειώνονται μετα πακέταλογισμικού και τη χρήση αυτών για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων επιχειρηματικού χαρακτήρα. Αναπτύσσουν τις ικανότητές τους για την επίλυση ποσοτικών/υπολογιστικών προβλημάτων σε θέματα διαχείρισης, χρηματοδότησης, μάρκετινγκ κ.λπ. Το μάθημα αυτό προσφέρεταιγια προπτυχιακούς φοιτητές  μόνο.