• Η ιστορική και σύγχρονη πραγματικότητα στην μετακίνηση πληθυσμών.  Τα αίτια και το μέγεθος του ξένου πληθυσμού στην Κύπρο : τάσεις και προοπτικές για το μέλλον.
  • Οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές επιπτώσεις από τη μετανάστευση : θετικά και αρνητικά στοιχεία.
  • Οι συνθήκες ζωής και εργασίας των μεταναστών: Δικαιώματα και υποχρεώσεις σύμφωνα με την Νομοθεσία για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
  • Ρατσισμός και προκαταλήψεις κατά των αλλοδαπών.
  • Η κατανόηση των αρχών της διαπολιτισμικής διάστασης της Κοινωνικής Εργασίας και η συμβολή της στην αντιμετώπιση στερεότυπων και προκαταλήψεων εναντίον των αλλοδαπών.
  • Η συμβολή της Κοινωνικής Εργασίας στην ενσωμάτωση των αλλοδαπών στην τοπική κοινότητα.