Στο μάθημα αυτό οι σπουδαστές θα γνωρίσουν την διαφορά μεταξύ υπερτρίχωσης και δασυτριχισμού και θα τους δοθεί η ευκαιρία τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά να μάθουν την σωστή εφαρμογή των διαφόρων μορφών μόνιμης αποτρίχωσης του σώματος. Επίσης θα διδαχθούν τους κανόνες υγιεινής που πρέπει να εφαρμόζουν πριν και μετά την αποτρίχωση.