Το μάθημα αυτό σκοπεύει να παρέχει στους φοιτητές μια σταθερή βάση στην άλγεβρα Boole, τις συναρτήσεις Boole, τους πίνακες αλήθειας, τους χάρτες Karnaugh, τα prime implicants, την εξεύρεση αθροίσματος γινομένων και γινόμενος αθροισμάτων, την ελαχιστοποίηση των συνδυαστικών κυκλωμάτων και το σχεδιασμό και ανάλυση ακολουθιακών κυκλωμάτων (καταχωρητές, μετρητές, μνήμη).