Ο σκοπός της πρακτικής άσκησης είναι να παράσχει τη δυνατότητα στη/ον ειδικευόμενη/ο Κλινικό Διαιτολόγο/ Διατροφολόγο να συνδέσει την πράξη με τη θεωρία στην κλινική πρακτική και να αποκτήσει εξειδικευμένες γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες και στάσεις για να παρέχει με ασφάλεια εξατομικευμένη και ολιστική φροντίδα σε ασθενείς.

Το πρόγραμμα, στοχεύει σε ψηλό επίπεδο κλινικής επάρκειας μέσω τεκμηριωμένων επιστημονικών ερευνών πρακτικής κλινικής διαιτολογίας, στην ανάπτυξη ικανών «κλινικών διαιτολόγων» σύμφωνα με τη νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα κλινικής διαιτολογίας και εκπαίδευσης και άσκησης του HCPC – Health and Care  Professions Council του Ηνωμένου Βασιλείου και CRD – Commission on Dietetic Registration της Αμερικής και του EFAD – European Federation of Dietitians και του Συμβουλίου Εγγραφής Επιστημόνων, Τεχνολόγων Τροφίμων και Διαιτολόγων Κύπρου.

Οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να παρευρίσκονται και να απασχολούνται σε διάφορους κλινικούς χώρους, ιδιωτικούς ή δημόσιους, οι οποίοι διαθέτουν ένα οργανωμένο τμήμα διατροφής. Στόχος είναι η πρακτική εξάσκηση των φοιτητών σε διαφορετικές (ανά εβδομάδα) κλινικές-τμήματα, προκειμένου να έρθουν σε επαφή με ένα ευρύ φάσμα κλινικών περιστατικών.