Περιγραφή της επιδημιολογίας των λοιμωδών νοσημάτων