Ο στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στα οικονομικά του πετρελαίου και του φυσικού αερίου έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα να αξιολογούν και να εκτιμούν τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις σ’ αυτή την αγορά. Να τους εφοδιάσει με την κατανόηση του πώς η οικονομική ανάλυση μπορεί να βοηθήσει στην ενημέρωση καθός και να κατανοήσουν τη διεθνή βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Δεδομένου ότι η αγορά του πετρελαίου και του φυσικού αερίου είναι ζωτικής σημασίας για την παγκόσμια οικονομία, και είναι μία από τις πιο κερδοφόρες βιομηχανίες, ο στόχος του μαθήματος αυτού είναι να δώσει στους φοιτητές μια επισκόπηση των σύγχρονων ζητημάτων στην αγορά, όπως στις μεταβολές που οφείλονται π.χ. στις κλιματικές αλλαγές και περιβαλλοντικά ζητήματα, τα μεταβαλλόμενα πρότυπα της βιωσιμότητας στην εξερεύνηση και την ανάπτυξη, καθώς και τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων εντός των οργανισμών.

Εν ολίγοις αυτό το μάθημα θα δώσει στους μαθητές τα κατάλληλα εργαλεία για να αναπτύξουν σημαντικές ικανότητες διαχείρισης για την αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων στην αγορά πετρελαίου και φυσικού αερίου.