Στόχος του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τις βασικές αρχές της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ) και να μπορούν να αντιλαμβάνονται τη σημασία των βασικών λειτουργιών της ΔΑΔ όπως:

  1. Στρατηγικός ρόλος της ΔΑΔ
  2. Προσέλκυση, Επιλογή, Πρόσληψη προσωπικού.
  3. Ανάλυση και Σχεδιασμός εργασίας.
  4. Προγραμματισμός ΑΔ
  5. Εκπαίδευση και Ανάπτυξη
  6. Διαχείριση της Απόδοσης
  7. Διαχείριση Αμοιβών
  8. Αρχές αποτελεσματικής Ηγεσίας

Οι φοιτητές θα κατανοήσουν τη σημασία των πιο πάνω διεργασιών της ΔΑΔ μέσα από πρακτικά παραδείγματα με αναφορά σε εφαρμογές, πρακτικές, πολιτικές σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στην Κύπρο και στο εξωτερικό.