Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιαστούν βασικές έννοιες στη θεωρία της Φωνητικής με τρόπο προσιτό προς φοιτήτριες/φοιτητές χωρίς προηγούμενη εμπειρία στην περιοχή.

Οι γνώσεις φωνητικής είναι ιδιαίτερα απαραίτητες για τη βαθύτερη κατανόηση των φαινόμενων που εξετάζει η φωνολογία και αποτελούν τη βάση για μεταγραφή και διάγνωση διαταραχών της ομιλίας. Θέματα που παρουσιάζονται στο μάθημα αυτό περιλαμβάνουν και τα ακόλουθα:

Ορισμοί και περιγραφή των φυσικών ιδιοτήτων των ηχητικών κυμάτων. Ακουστική φωνητική, ανάλυση της παραγωγής και αντίληψης της ομιλίας, αρθρωτική φωνητική, φωνητική μεταγραφή, διεθνές φωνητικό αλφάβητο (IPA), διακριτικά σύμβολα, φωνημική ανάλυση, συλλαβική δομή, φωνοτακτικοί κανόνες, συνάρθρωση, υπερτμηματικά χαρακτηριστικά της ομιλίας, φωνητική μεταγραφή συνεχόμενης ομιλίας, φωνητική μεταγραφή ομιλίας με συμπτώματα διαφόρων διαταραχών.