Σκοπός του μαθήματος είναι να εξετάσει τα βασικά θέματα της Μαθηματικής Επιστήμης που διδάσκονται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και να βοηθήσει τους φοιτητές, ως μελλοντικούς εκπαιδευτικούς, να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για τη διδασκαλία των διαφόρων ενοτήτων/θεμάτων του αναλυτικού προγράμματος των μαθηματικών.