Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται σε κλινικό περιβάλλον (νοσοκομεία, κέντρα υγείας με οργανωμένο τμήμα διατροφής, Γηροκομεία, Ερευνητικά και Αναλυτικά Εργαστήρια) για 13 εβδομάδες x 2 μέρες x 8 ώρες την ημέρα. Οι φοιτητές εκπαιδεύονται σε πρακτικό επίπεδο υπό την μορφή παρακολούθησης (observation) στην αντιμετώπιση κλινικών  περιστατικών, καθώς και στην οργάνωση διατροφικών παρεμβάσεων.