Σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη των κυριότερων θεωριών επαγγελματικής ανάπτυξης και επιλογής και των μεθόδων με τις οποίες οι θεωρίες αυτές εφαρμόζονται πρακτικά στη σχέση συμβούλου-πελάτη σε διάφορα πλαίσια και πληθυσμούς.