Το μάθημα αυτό διερευνά έννοιες και εφαρμογές της εμπορικής εικονογράφησης για την ανάπτυξη εικόνων για ένα ευρύ φάσμα εμπορικών εφαρμογών και προϊόντων με έμφαση στη δημιουργικότητα και την καινοτομία. Εφαρμογή οπτικών και εννοιολογικών ορίων και εξερεύνησης μια ευρείας ποικιλίας μορφών, προσεγγίσεων και τεχνικών. Στόχος είναι η δημιουργία πρωτότυπων και εμπορεύσιμων επικοινωνιακών έργων, που μπορούν να μεταφερθούν από το ακαδημαϊκό περιβάλλον, στον κόσμο της δημιουργικής πρακτικής.