Μια εισαγωγή στις αρχές και τις εφαρμογές στα ψυχολογικά τεστ. Τα θέματα περιλαμβάνουν τις έννοιες της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας, την επιλογή των τεστ και την χορήγηση τους, την ερμηνεία των αποτελεσμάτων των τεστ, τους παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση, η κατασκευή των μέτρων απόδοσης, τη χρήση και κατάχρηση των τεστ. Επίσης, περιλαμβάνει μια μεγάλη ενότητα στα τεστ προσωπικότητας, στην αξιοπιστία και την εγκυρότητα τους. Οι φοιτητές θα λάβουν και θα αξιολογήσουν διάφορα τεστ.