Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με τα υλικά, τους τρόπους και τα μέσα με τα οποία επιτυγχάνεται το επαγγελματικό μακιγιάζ ώστε να τονίζεται ο τύπος και η προσωπικότητα σε σχέση με την επαγγελματική δραστηριότητα του ατόμου.