Είναι ένα από τα κύρια μαθήματα ειδικότητας, με το  οποίο οι σπουδαστές θα γνωρίσουν τους τύπους των διαφόρων δερμάτων και τις διάφορες θεραπείες, τα καλλυντικά και μεθόδους περιποίησης του σώματος