Επιδημιολογία και ορισμός της Δυσλεξίας, σχετικά χαρακτηριστικά και θεωρίες. Ιστορική αναδρομή της θεώρησης των μαθησιακών δυσκολιών, αναφορά σε σύγχρονους ορισμούς. Η αιτιολογία των μαθησιακών δυσκολιών, τα χαρακτηριστικά των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες, οι διαταραχές προφορικού και γραπτού λόγου παιδιών με Δυσλεξία. Αναφορά σε κλινικές μελέτες που δείχνουν τη σχέση των διαταραχών επικοινωνίας με τις μαθησιακές δυσκολίες. Τρόποι αξιολόγησης μέσω επιστημονικής ομάδας, μέθοδοι αποκατάστασης, μελέτη διεθνών εκπαιδευτικών συστημάτων για παιδιά με Δυσλεξία.