Το μάθημα έχει σκοπό να εισαγάγει στους φοιτητές την γλώσσα προγραμματισμού C και σε τυποποιημένες πρακτικές προγραμματισμού που χρησιμοποιούνται στο γλωσσικό πλαίσιο. Θα παρουσιάσει τη γλώσσα προγραμματισμού C ως μια δομημένη, μεσαίου επιπέδου γλώσσα που προσφέρει ένα συνοπτικό σύνολο εργαλείων, τόσο για τον προγραμματισμό του συστήματος όσο και για την ανάπτυξη κατασκευασμάτων υψηλότερου επιπέδου.

Το μάθημα έχει σκοπό να εισαγάγει στους φοιτητές την γλώσσα προγραμματισμού C και σε τυποποιημένες πρακτικές προγραμματισμού που χρησιμοποιούνται στο γλωσσικό πλαίσιο. Θα παρουσιάσει τη γλώσσα προγραμματισμού C ως μια δομημένη, μεσαίου επιπέδου γλώσσα που προσφέρει ένα συνοπτικό σύνολο εργαλείων, τόσο για τον προγραμματισμό του συστήματος όσο και για την ανάπτυξη κατασκευασμάτων υψηλότερου επιπέδου.