Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος να είναι σε θέση να:

  • περιγράφει τη δομή και τη λειτουργία του μυοσκελετικού συστήματος
  • εντοπίζει τις συναφείς αποκλίσεις του μυοσκελετικού συστήματος από το φυσιολογικό
  • ανακαλεί και να περιγράφει την παθοφυσιολογία των διαφόρων παθήσεων και κακώσεων, όπως καταγμάτων, κακώσεων μαλακών μορίων και συγγενών παθήσεων
  • αναγνωρίζει τις σχετικές ιατρικές παρεμβάσεις και τα συναφή προληπτικά μέτρα
  • αξιολογεί τις όποιες δυσλειτουργίες στο νευρικό και μυοσκελετικό σύστημα και να επιλέγει τον καλύτερο τρόπο προεγχειρητικής ή μετεγχειρητικής αποκατάστασης
  • αναγνωρίζει το ρόλο και τα καθήκοντα τους όταν επεμβαίνει στην προεγχειρητική και μετεγχειρητική φάση της αποκατάστασης
  • επιλέγει και να παρέχει επαρκείς και σωστές πληροφορίες στον ασθενή για βελτίωση της μειωμένης λειτουργικής του ικανότητας