Στο μάθημα αυτό εξετάζονται επιστημολογικά ζητήματα της Εγκληματολογίας, και θέματα που αφορούν το έγκλημα, τον εγκληματία, το θύμα και την κοινωνική αντίδραση στο έγκλημα, τόσο σε μια ιστορική αναφορά όσο και στη σύγχρονη πραγματικότητα. Επιπλέον, εξετάζονται εγκληματολογικά ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία του συστήματος της ποινικής δικαιοσύνης. Αναλύονται οι μέθοδοι της επιστήμης της Εγκληματολογίας, οι βασικοί παράγοντες που οδηγούν κάποιο άτομο στη διάπραξη του εγκλήματος.  Οι σύγχρονες θεωρητικές αντιπαραθέσεις που έχουν διαμορφωθεί στο πεδίο της εγκληματολογίας και ο τρόπος προσέγγισης των στατιστικών στοιχείων για την εγκληματικότητα.  Παράλληλα, εκτιμάται θεωρητικά και πρακτικά η εφαρμογή και η αποτελεσματικότητα της τιμωρίας και του σωφρονισμού στο Ποινικό Σύστημα.