Πρόκειται για πρακτικό μάθημα (στούντιο), το οποίο χρησιμοποιεί διαδραστικές χειρονακτικές δραστηριότητες, μέσα από τις οποίες οι φοιτητές/τριες έρχονται σε επαφή με την ορολογία της τυπογραφίας και την αποτελεσματική χρήση της. Μέσα από την ιστορική  μελέτη της τυπογραφίας και την πρακτική εφαρμογή της, οι φοιτητές/τριες θα εντρυφήσουν σε αυτό το καίριο για τις γραφικές τέχνες πεδίο. Παράλληλα, οι φοιτητές/τριες θα μελετήσουν την ανάπτυξη της τυπογραφίας, ενώ θα έρθουν σε επαφή με την ορολογία που χρησιμοποιείται, τις προδιαγραφές και την ανατομία των γραμμάτων, ενώ επιπρόσθετα θα αναπτύξουν δεξιότητες απαραίτητες για το σχεδιασμό και την παρουσίαση της τελικής ιδέας. Μέσα από εργασίες σχετικά με τις λειτουργικές και πειραματικές πτυχές των γραμμάτων, οι φοιτητές/τριες θα έχουν τη δυνατότητα να διερευνήσουν επίσης την έννοια της μορφής και του νοήματος στον τυπογραφικό σχεδιασμό.