Στις επιστήμες υγείας, η πραγματοποίηση μελετών έχει ως αποτέλεσμα τη συλλογή δεδομένων, τα οποία στη συνέχεια οι ερευνητές καλούνται να αναλύσουν με αξιόπιστο και έγκυρο τρόπο, έτσι ώστε να προκύψουν ορθά συμπεράσματα. Η γνώση εξάλλου της ορθής μεθοδολογίας ανάλυσης δεδομένων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση και την κριτική ανάγνωση των ερευνητικών άρθρων που δημοσιεύονται στα επιστημονικά περιοδικά. Οι περισσότεροι ερευνητές στις επιστήμες υγείας δεν είναι στατιστικοί και δεν μπορούν βεβαίως να πραγματοποιήσουν πολύπλοκες μαθηματικές διαδικασίες χωρίς τη βοήθεια στατιστικών προγραμμάτων. Επομένως, η γνώση των βασικών αρχών βιοστατιστικής είναι απαραίτητη για τους επαγγελματίες υγείας. Για τον λόγο αυτόν, το μάθημα αυτό είναι εξαιρετικής σημασίας για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες  αναμένεται να είναι σε θέση να:

  • Αναγνωρίζουν το ρόλο της στατιστικής ως θεμελιώδεις εργαλείο της ποσοτικής έρευνας στις επιστήμες υγείας.
  • Διαχειρίζονται δεδομένα και να επιλέγουν τους κατάλληλους πίνακες, διαγράμματα και αριθμητικά περιληπτικά μέτρα για τη συνοπτική παρουσίαση τους.
  • Επιλέγουν την κατάλληλη στατιστική δοκιμασία για να διερευνήσουν τη σχέση ανάμεσα σε δυο μεταβλητές στον πληθυσμό.
  • Εφαρμόζουν στατιστικές δοκιμασίες και ελέγχους υποθέσεων σε πραγματικά δεδομένα και να επεξηγούν τα στατιστικά αποτελέσματα.
  • Αξιολογούν την στατιστική ανάλυση που χρησιμοποιήθηκε σε δημοσιευμένες ερευνητικές μελέτες καθώς επίσης να ερμηνεύουν τους πίνακες αποτελεσμάτων και τα διαγράμματα που παρουσιάζονται σε αυτές τις μελέτες.