Σκοπός του μαθήματος είναι να εξετάσει τα βασικά θέματα της Μαθηματικής Επιστήμης που διδάσκονται στο δημοτικό σχολείο και να βοηθήσει τους φοιτητές, ως μελλοντικούς εκπαιδευτικούς, να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για τη διδασκαλία των διαφόρων μαθηματικών ενοτήτων/θεμάτων στο δημοτικό σχολείο.