Η κατανόηση και η εξοικείωση με τις βασικές έννοιες της οργανικής χημείας. Η απόκτηση γνώσεων για την επεξήγηση πολλών οργανικών χημικών φαινομένων που συναντώνται στην καθημερινή ζωή και την φαρμακολογία.