Μέσα από την θεωρία του μαθήματος αυτού οι σπουδαστές θα γνωρίσουν την ιστορία του μακιγιάζ όλων των εποχών. Σκοπός του μαθήματος είναι η μορφολογική μελέτη ενός προσώπου και οι διορθώσεις που μπορούν να γίνουν ώστε να δοθεί η καλύτερη εμφάνιση, καθώς και η πληροφόρηση για τους τρόπους και τα μέσα με τα οποία επιτυγχάνεται το μακιγιάζ ώστε να τονίζεται ο τύπος και η προσωπικότητα σε σχέση με την εποχή, τη μόδα και τα άτομα.