Πρωταρχικός σκοπός του μαθήματος είναι η συνοπτική του εύρους της σύγχρονης βιολογικής επιστήμης. Θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική η κατανόηση του φαινομένου της ζωής σε όλα του τα επίπεδα και η συνειδητοποίηση της τεράστιας ποικιλομορφίας της, που όμως στηρίζεται και απορρέει από κοινές βασικές δομές και λειτουργίες. Επίσης σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή του σπουδαστή στηνεπιστήμη της Βιοχημείας.