Σκοπός αυτού του μαθήματος είναι η απόκτηση των απαραίτητων βασικών ακαδημαϊκών δεξιοτήτων έτσι ώστε οι φοιτητές να εξοικειωθούν με τις οργανωτικές/διαχειριστικές και ακαδημαϊκές πτυχές των Σπουδών τους στο Πανεπιστήμιο