Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι σπουδαστές την απαραίτητη γνώση για τα χρώματα και την σύνθεση τους σε σχέση με το μακιγιάζ και την χρωματοθεραπεία. Πιο συγκεκριμένα οι σπουδαστές θα αποκτήσουν την γνώση για την τροποποιήση του προσώπου με την χρήση ειδικών προιοντων μακιγιάζ και χρώματος.