Το μάθημα αυτό αποτελεί συνέχεια του μαθήματος ‘Ιστορία της Τέχνης και Πολιτισμού I’. Το μάθημα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και την εφαρμογή των δεξιοτήτων κριτικής σκέψης μέσα από τη διερεύνηση του τι είναι τέχνη, καθώς και της κοινωνικής, πολιτιστικής και ιστορικής της σημασίας. Αυτή η χρονολογική μελέτη της Ιστορίας της Τέχνης ξεκινά με την Αναγέννηση και ολοκληρώνεται με αναφορές στον Μοντερνισμό και τα Αβάν-γκαρντ (Αvant-garde) ρεύματα στην Ευρώπη του 20ου αινώνα. Παράλληλα, εξετάζονται τα σημαντικά ιστορικά καλλιτεχνικά κινήματα μέσα στο πολιτιστικό και κοινωνικό τους πλαίσιο. Το μάθημα εστιάζει στις ποικίλες λειτουργίες της τέχνης, καθώς και τις πολιτικές και  φιλοσοφικές ιδέες πίσω από αυτές.