Σκοπός αυτού του μαθήματος είναι η απόκτηση των απαραίτητων ακαδημαϊκών δεξιοτήτων έτσι ώστε οι φοιτητές να εξοικειωθούν με τις οργανωτικές/διαχειριστικές και ακαδημαϊκές πτυχές των σπουδών τους στο Πανεπιστήμιο όπως και να μάθουν να συνεργάζονται μεταξύ τους.