Το μάθημα σκοπεύει στην ιστορική εξέταση διαφόρων έργων τέχνης από την αρχαιότητα μέχρι τη σύγχρονη εποχή και στην κατανόηση τους μέσα από την εξέταση και μελέτη συγκεκριμένων θεμάτων όπως η πολιτική, η θρησκεία, το φύλο, η λειτουργία και η εθνικότητα. Το μάθημα σκοπεύει κυρίως στην εξέταση της ιστορία της τέχνης όπως έχει διαμορφωθεί παραδοσιακά μέσα από Δυτικές προσεγγίσεις, αν και κάποιες αναφορές σε άλλους πολιτισμούς εντάσσονται στο περιεχόμενο.