Το έργο στοχεύει να ξεκινήσει μια σειρά Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών, η οποία θα η οποία θα εισάγει Κύπριους καθηγητές Πληροφορικής Μέσης Εκπαίδευσης στη διδασκαλία αρχών προγραμματισμού μέσω της χρήση ρομποτικών πλατφόρμων.