Σκοπός:

Το συγκεκριμένο μάθημα στοχεύει να εισάγει τους/τις φοιτητές/ιες στα ειδικά χαρακτηριστικά της επιδημιολογίας των λοιμωδών νοσημάτων.

 Περιγραφή:

Το μάθημα θα εκπαιδεύσει τους φοιτητές στο να εντοπίζουν τις βασικές μεθοδολογικές διαφορές μεταξύ επιδημιολογικών μελετών χρόνιων και λοιμωδών νόσων. Οι φοιτητές/ιες θα είναι σε θέση να αναζητούν δεδομένα από τους κρατικούς και διεθνείς οργανισμούς δημόσιας υγείας, να αναγνωρίζουν τα μειονεκτήματα των πηγών της επιδημιολογικής πληροφορίας και να παρουσιάζουν με εύληπτο τρόπο τα αποτελέσματα της αναζήτησης. Θα μπορούν να κατανοούν πως λειτουργούν οι διάφοροι μηχανισμοί επιδημιολογικής επιτήρησης, όπως το σύστημα υποχρεωτικής δήλωσης των λοιμωδών νοσημάτων. Θα γνωρίζουν τις τεχνικές διερεύνησης επιδημικών εκρήξεων και θα μπορούν να τις εφαρμόζουν σε πραγματικά περιστατικά μέσα από τη δράση των φορέων δημόσιας υγείας. Θα έχουν την ικανότητα να περιγράφουν την επιδημιολογία σημαντικών λοιμωδών νοσημάτων, τα οποία αντιπροσωπεύουν βασικούς τρόπους μετάδοσης, όπως η HIV λοίμωξη (παρεντερική/σεξουαλική), η πανδημική γρίπη (μέσω σταγονιδίων), η φυματίωση (αερογενής) και η ελονοσία (μέσω διαβιβαστών). Θα κατανοήσουν τη χρήση μαθηματικών μοντέλων στην επιδημιολογική περιγραφή των λοιμωδών νοσημάτων και το ρόλο των κοινωνικών δικτύων και σημαντικών γεγονότων ή καταστάσεων (όπως πόλεμοι ή οικονομικές κρίσεις) στην εξάπλωση μεταδοτικών παραγόντων.