Το Μάθημα παρέχει θεωρητικές και κλινικές γνώσεις για απόκτηση δεξιοτήτων και στάσεων στην ολοκληρωμένη νοσηλευτική φροντίδα ατόμων με τα πιο κάτω αναφερόμενα ψυχικά προβλήματα καθώς και την εκμάθηση και εφαρμογή των αρχών της ψυχικής υγείας σε όλους τους τομείς της νοσηλευτικής (νοσοκομείο ψυχικών παθήσεων, γενικό νοσοκομείο, κοινότητα).