Σκοπός του μαθήματος είναι μελέτη και ανάλυση των νέων μεθόδων που χρησιμοποιούνται στην πυρηνική ιατρική με σκοπό την ίαση και την παρηγορητική θεραπεία παθολογιών με ραδιοφάρμακα. Η περιγραφή των βασικών πρωτοκόλλων  και η εξοικείωση του διδασκόμενου σε θέματα ασφαλείας και ακτινοπροστασίας ως προς τον χειρισμό των ραδιοφαρμάκων.