Να εισαγάγει τον φοιτητή στη θεωρία πιθανοτήτων και στην στατιστική όπως επίσης και σε εφαρμογές της στατιστικής σε ανάλυση δεδομένων έτσι ώστε ο φοιτητής να αποκτήσει μία εξοικείωση με τις βασικές τεχνικές και τα εργαλεία που απαιτούνται σε μια τέτοια ανάλυση.