Κύριος στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να κατανοήσουν βασικά ιστορικά γεγονότα που συνέβηκαν στην Ευρώπη από το 1850 μέχρι σήμερα καθώς και τον πρωταγωνιστικό τους ρόλο στη διαμόρφωση της Παγκόσμιας Ιστορίας.

Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες  θα είναι σε θέση να:

 1. Αναλύουν σημαντικές διπλωματικές, πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις που συνέβηκαν στην Ευρώπη από το 1850 μέχρι σήμερα.

2. Αξιολογούν τον ρόλο ιδεολογιών και των κινημάτων (π.χ. εθνικισμός, σοσιαλισμός) στη διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής Ιστορίας από το 1850 μέχρι σήμερα.

3. Συγκρίνουν ιστορικά γεγονότα και προσωπικότητες.

4. Αξιολογούν κριτικά τον ρόλο ηγετικών προσωπικοτήτων (π.χ. Βίσμαρκ, Χίτλερ, Τσόρτσιλ) σε διάφορα ιστορικά γεγονότα.