Ο ορισμός και ο ρόλος της διαφήμισης στο μάρκετινγκ. Οι κοινωνικές και νομικές πτυχές της διαφήμισης μέσα από τη κοινωνική κριτική της διαφήμισης σχετικά με τον υλισμό, διαφήμιση, χειραγώγηση και εξαπάτηση. Οι αμυντικοί τρόποι της διαφήμισης και οι διάφορες ρυθμίσεις. Ο ρόλος και τα καθήκοντα των διαφημιστών και των γραφείων. Η διαφήμιση με βάση το μίγμα του μάρκετινγκ. Οι προσωπικές συμπεριφορές των καταναλωτών και του περιβάλλοντος μέσα από την διαφήμιση. Πως χρησιμοποιούμε την έρευνα της διαφήμισης και την αξιολόγηση της στον στρατηγικό σχεδιασμό του μάρκετινγκ. Ο σχεδιασμός της διαφήμισης μέσα από τους στόχους και τα κόστη. Η κειμενογραφία και η δημιουργική τέχνη και παραγωγή με την χρήση διαφόρων μέσων. Ο σχεδιασμός και η επιλογή των σωστών μέσων ενημέρωσης για κάθε περίπτωση εταιρείας και σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις των μέσων του σήμερα.